Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ
AutoOpony.eu - gwarancja szybkiej dostawy

WYSZUKIWARKA OPON MOTOCYKLOWYCH

PRODUCENT ROZMIAR

DIABLO STRADA

180/55 ZR 17 73 W

Kod producenta: 1527600
Marka opony Pirelli
Przeznaczenie
Typ pojazdu .
Rozmiar 180/55 ZR 17
Indeks ładowności 73 (do 365 kg na oponę)
Indeks prędkości W (do 270 km/h)
   
Dodatkowe informacje 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
Dodatkowe informacje MOTO

Cena

Cena katalogowa 681.00 zł
Upust - 54.77 %
Nasza cena 308.00 zł za sztukę
Czas dostawy 1 dni
 
Ilość sztuk
brak opisu

Dokonując zakupu powyższej opony możecie Państwo skorzystać z usługi jej montażu w naszym nowoczesnym serwisie opon AUTOOPONY.COM w Warszawie przy ul. Konwaliowej 5 (100m od ul. Modlińskiej) na Białołęce.

W skład usługi wymiany opony wchodzi zdjęcie koła z motocykla, zdemontowanie opony, zamontowanie nowej opony oraz jej napompowanie zgodnie z zalecanym przez producenta ciśnieniem, następnie wyważenie koła i założenie go z powrotem na motocykl. Powyższa usługa wymiany opony kończy się dokręceniem koła kluczem dynamometrycznym.

Koszt takiej usługi, przy wymianie pojedynczej opony i dętki to 70 zł brutto, a w przypadku opony bezdętkowej 60 zł brutto. W przypadku tylnego koła, między innymi w chopperach, skuterach, gdzie dostęp do niego jest utrudniony, np. wiąże się to z demontażem wydechu, koszt wymiany wraz montażem wynosi do 100 zł brutto. Zalecamy przy montażu nowych opon bezwzględnie wymienić zawór (wentyl) na nowy. Wiążę się to z dopłatą 5 zł od sztuki.

W przypadku gdy koło jest już zdemontowane, koszt wymiany i wyważenia wynosi 40 zł brutto. Samo wyważenie koła bez montażu opony kosztuje 30 zł brutto.

Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon (opcjonalnie):
Treść pytania:
Przepisz treść obrazka:
 
  • Akceptuję Regulamin w zakresie dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (zobacz)
  • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę "ROBIMEX" Robert Wojciech Miłosz z siedzibą w Stężycy przy ulicy Sieciechowskiej 13, w zakresie podanym w niniejszym formularzu, w celu złożenia zapytania i uzyskania odpowiedzi. Podaję dane dobrowolnie. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania lub poprawiania.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez firmę "ROBIMEX" Robert Wojciech Miłosz z siedzibą w Stężycy przy ulicy Sieciechowskiej 13, na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

SUPLEMENT DO KARTY GWARANCYJNEJ PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

• Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie do „Karty gwarancyjnej Pirelli” w zakresie zasad i procedury rozpatrywania roszczeń z gwarancji.

• Niniejszy dokument stanowi integralną część „Karty gwarancyjnej Pirelli”.

II. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

• Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w miejscu zakupu opony, będącym autoryzowanym punktem sprzedaży Pirelli.

W pozostałych przypadkach zgłoszenie musi zostać dokonane:

• w jednym z autoryzowanych punktów sprzedaży opon, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.pirelli.pl

• w punkcie zakupu pojazdu, o ile reklamacja dotyczy opon stanowiących wyposażenie fabryczne nowego pojazdu (OE).

• Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w obecności upoważnionego pracownika autoryzowanego punktu sprzedaży opon.

• Warunki rozpatrzenia reklamacji są następujące:

• opona z podejrzeniem wady powinna zostać dostarczona na koszt uprawnionego z tytułu Gwarancji (dalej zwany „Beneficjentem Gwarancji”) do punktu zakupu wraz z dowodem zakupu w celu ustalenia ceny, jak i źródła sprzedaży;

• formularz reklamacyjny Pirelli powinien zostać wypełniony przez upoważnionego przedstawiciela autoryzowanego punktu sprzedaży opon i podpisany przez Beneficjenta Gwarancji w celu zarejestrowania reklamacji,

• opona z podejrzeniem wady będzie następnie przewieziona wraz z oryginałem podpisanego formularza reklamacyjnego do Centrum Diagnostycznego Pirelli.

• Opona z podejrzeniem wady, która to wada z racji swego charakteru ujawnia się od początku eksploatacji opony (np. ściąganie pojazdu z prostoliniowego toru jazdy, wibracje pojazdu, głośna praca opony, drgania itp), powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po jej zamontowaniu lub stwierdzeniu wadliwości, jednak nie później niż nastąpi 10% zużycia oryginalnej głębokości bieżnika.

• Na żądanie Pirelli, pojazd, w którym opony były zamontowane, musi zostać udostępniony dla celów sprawdzenia stanu technicznego przez personel techniczny Pirelli.

III. TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

• Decyzja Pirelli o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia reklamacji w sposób opisany wyżej i jest ona ostateczna. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Pirelli dokona rozliczenia bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem autoryzowanego punktu sprzedaży opon.

• Po wykonaniu badań opon, skierowanych do badania do Pirelli przez Beneficjenta Gwarancji, jest on powiadamiany o ich wyniku drukiem „WYNIK BADANIA OPON”.

IV. ODRZUCENIE REKLAMACJI

• Jakikolwiek komentarz słowny, zamieszczony w ostatniej (siódmej) kolumnie druku „WYNIK BADANIA OPON” oznacza, iż reklamacja została odrzucona. W takim przypadku opony są deponowane przez Pirelli w „Strefie reklamacyjnej Pirelli”, mieszczącej się w firmie

Fiege Sp. z o.o., ul. Ługowa 85; 96-320 Mszczonów, tel 46 857 60 00 nr wew. od 151 do 154, czynnej w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00.

• Beneficjent Gwarancji może, w okresie 30 dni od daty powiadomienia go o odrzuceniu reklamacji odebrać opony na swój koszt i ryzyko z miejsca, w którym są zdeponowane (Fiege Sp. z o.o.). Po tym terminie badane opony poddane będą utylizacji bez jakichkolwiek dodatkowych powiadomień.

• Aby odebrać opony koniecznym jest (pod rygorem odmowy wydania opon), aby Beneficjent Gwarancji:

• stawił się i odebrał opony z miejsca ich zdeponowania (Fiege Sp. z o.o.) we własnym zakresie lub na swój koszt i ryzyko wybrał przewoźnika (np. firma kurierska, inna osoba fizyczna itp), który dokona przewozu opon z miejsca ich zdeponowania (Fiege Sp. z o.o.) do miejsca wyznaczonego przez Beneficjenta Gwarancji (adres dostawy). Beneficjent Gwarancji lub wybrany przez niego przewoźnik musi posiadać następujące informacje: adres Fiege Sp. z o.o., adres dostawy oraz oznakowanie opon

z roszczenia oddalonego (wg trzeciej kolumny Wyniku Badania Opon),

oraz

• powiadomił Pirelli, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym dniem odbioru opon z Fiege Sp. z o.o., drogą mailową (bok.poland@pirelli.com) lub faksową (22 – 517 10 82 – w tym przypadku po wysłaniu faksu prosi się o potwierdzenie czytelności przekazu faksowego dzwoniąc na numer 22 517 10 10 w. 1) o zamiarze odbioru własnego opon, obligatoryjnie podając oznakowanie przeznaczonych do odbioru opon, dane wybranego przewoźnika, adres dostawy oraz datę planowanego odbioru opon z Fiege sp. z o.o.

V. WYŁĄCZENIA

• Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do opon, które zostały zakupione poza Terytorium RP oraz do opon, które nie występują w ofercie handlowej Pirelli Polska Sp. z o.o.

• Poza rozliczeniem gwarancji opisanym w punkcie VII poniżej, Pirelli nie pokrywa żadnych innych kosztów związanych wadliwą oponą, w szczególności ale nie wyłącznie Pirelli nie pokrywa szkód spowodowanych okresową niesprawnością pojazdu, niedogodnościami lub trudnościami ani kosztów związanych ze złożeniem reklamacji. Gwarancja nie obejmuje utraconych korzyści.

VI. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

• Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień (wykonywanych w stosunku do sprzedawcy) Kupującego będącego konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

VII. ZASADY ROZLICZANIA GWARANCJI

• Na podstawie niniejszej Gwarancji, Pirelli zobowiązuje się, że w przypadku uznanych przez siebie reklamacji, według swojego wyboru:

• naprawi bądź wymieni oponę na swój koszt lub

• zagwarantuje Beneficjentowi Gwarancji zwrot ceny sprzedaży zapłaconej za oponę, przy czym Pirelli ma prawo pomniejszyć kwotę zwrotu o część ceny zakupu opony uzależnioną od stopnia zużycia opony, powstałego do czasu rozpatrzenia reklamacji (wyliczenie w oparciu o pozostałą głębokość bieżnika).

• Rozliczenie gwarancji następuje za pośrednictwem autoryzowanego punktu sprzedaży Pirelli.

VIII. ZASADY EKSPLOATACJI OPON

• Opony zamontowane w pojeździe powinny mieć te same parametry, w tym rozmiarowe i wytrzymałościowe, jak wskazane w specyfikacji technicznej pojazdu.

• Na jednej osi pojazdu powinny być umieszczane takie same opony (wielkość, indeks nośności, kod prędkości, budowa, wzór bieżnika), chyba że specyfikacja techniczna producenta wskazuje inaczej.

• Przy każdorazowym montażu opony na obręcz, jednak nie rzadziej niż raz na 10 tysięcy km, powinno zostać wykonane dynamiczne wyważenie kół (obręcz i opona); ta procedura zapewnia komfort jazdy i pomaga wyeliminować przedwczesne zużycie elementów systemu zawieszenia, elementów układu kierowniczego, łożysk oraz opon.

• Zaleca się, aby okresowo (nie rzadziej jednak niż co 10.000 km), opony z przedniej osi były wymieniane stronami z oponami z tylnej osi, o ile specyfikacja techniczna producenta to dopuszcza; pomoże to w zmniejszeniu skutków nierównomiernego zużycia opon.

• Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane nie rzadziej niż co dwa tygodnie, co najmniej 2 godziny po zatrzymaniu pojazdu, oraz za każdym razem przed dłuższą podróżą.

• Podczas użytkowania opon należy przestrzegać, aby zachowane było ciśnienie zalecane przez producenta pojazdu, z uwzględnieniem obciążenia pojazdu (informacja jest dostępna w punktach sprzedaży pojazdu lub w katalogu technicznym producenta pojazdu).

• Opony muszą być montowane na obręczach o typie i rozmiarze odpowiednim dla danej opony.

• Ogólny stan opon powinien być sprawdzany regularnie; w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia wystąpienia wady opona powinna zostać sprawdzona i ewentualnie wymieniona.

• Opony powinny być montowane i demontowane tylko w specjalistycznych warsztatach.

• Styl jazdy i prędkość powinny być zawsze dostosowane do aktualnych warunków na drodze oraz do obciążenia pojazdu; należy unikać nagłego hamowania i przyspieszania.

• Przy każdorazowej wymianie opony należy wymienić również zawór.

IX. ZASADY PRZECHOWYWANIA OPON

1. Opony powinny być zawsze przechowywane w czystym, suchym, ciemnym i chłodnym miejscu oraz powinny być chronione przed oddziaływaniem ozonu, dużymi wahaniami temperatury, substancjami żrącymi oraz innymi o agresywnym działaniu.

2. Opony montowane na obręczach powinny być przechowywane przez zawieszenie na hakach bądź w pozycji horyzontalnej, jedno koło na drugim (maksimum 4 koła); zaleca się zmianę kolejności kół co dwa tygodnie.

3. Opony bez obręczy powinny być przechowywane w pozycji pionowej (stojącej), nie poddane dodatkowym zewnętrznym obciążeniom. Przechowywane tak opony powinny być co dwa tygodnie obracane by uniknąć trwałej deformacji.

nowyserwis felgikonfig

felgigaleria
btl